Årstad

Årstads kyrka 

Mörk och mäktig på utsidan, men ljus och varm på insidan
syns hon vida omkring.
 
År 1863 väckte dåvarande prosten Carlsson ett förslag till en ny kyrka i Årstad.  Enigheten var stor och som tiden bjöd ville man bygga helt nytt. Processen blev lång och vindlande. Först projekterades en kyrka med 1700 sittplatser, men av ekonomiska skäl fick man inskränka sig. Den nya kyrkan byggdes av kilad gråsten från trakten och den gamla kyrkan revs innan grunden lades för den nya. Efter vissa förseningar kunde Årstads nya kyrka invigas 17 december 1890.
 
Från början var kyrkan målad i himmelsblå och lila färger, medan trä-inredningen var brunmålad. Kyrkan fick sin nuvarande färgskala i vitt och guld efter en grundlig renovering 1912. Ursprungligen fanns inte den stora altarmålningen bakom altaret utan tre stora målade glasfönster prydde platsen framme i koret..
I Årstads kyrka finns en stor altarmålning som föreställer den 12-årige Jesus i templet målades av Pehr Hörberg 1786.
Den prydde tidigare Årstads gamla kyrka och räckte med sin storlek över hela kyrkans bredd. 1959 fick kyrkan den interiör den har i dag. När altarmålningen hängdes på sin nuvarande plats byttes också de ursprungliga målade korfönstren ut. Läktaren och de fasta bänkarna  i södra skeppet (den så kallade ”kätten”) togs bort. Orgelläktaren byggdes ut och kyrkan fick sitt tegelgolv i kor, sidoskepp och gångar.  
Kom och besök oss - när vi firar gudstjänst i Årstads kyrka. 
Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies