Asige

Asige kyrka

Asige är en gammal bygd. Här har människor bott och arbetat i årtusenden. Kyrkan är en del av denna historia.

Legenden om Hagbard och Signe, en vikingatida legend från tiden då kristendomen gjorde sitt intåg i norden, har betytt mycket i trakten. Kungadottern Signe längtar efter att få höra mer om Gud och Jesus som munkar berättat om och den fromme kungasonen Hagbard besvarar hennes längtan. Kärleken och talet om kristendomen ses inte av blida ögon av Signes föräldrar som slutligen dömer Hagbard till döden.
Men Hagbard och Signe ingår en pakt och när Hagbard avrättas tar också  Signe sitt liv. ”Hagbards galge” – en stenstod finns fortfarande strax norr om kyrkan. Signes föräldrar ser på avstånd branden som tagit Signes liv och när drottningens häst trampar i mjuk sand bryter en källa fram. De namnger snabbt källan efter Signe för att inte någon skulle kunna hedra Hagbard med den. Källan finns kvar en bit söder om kyrkan. Hagbards far hämnades sin son och brände efter en tid kungaborgen. Kyrkan ligger ungefär mitt emellan galgen och källan.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet då den också kunde användas som försvars- anläggning. Sedan dess har kyrkan byggts ut och ändrats mycket. Den har blivit större, fått stora ljusa fönster, men minnena av hur kyrkan en gång sett ut finns markerade i putsen på väggarna. Vid mitten av 1800-talet fick kyrkan ett torn istället för den gamla klockstapeln.
Tornet fick sin nuvarande utformning 1890. Många renoveringar har gjorts sedan dess.
Men interiören har i stort sett bevarats efter 1890. Asige församling är en levande församling och under senare år har 5 bänkar tagits bort bak i kyrkan för att göra den mer flexibel och ett litet pentry har byggts in.

Altaruppsatsen är utförd i nyklassisk stil och själva altartavlan föreställer en klippa med vatten och segelbåtar. I centrum står vår uppståndne Herres förgyllda kors.
Den gamla altaruppsatsen från 1600-talet var länge deponerad på Halmstad museum men finns sedan 2013 åter i kyrkan på den södra väggen med Karl XI namnchiffer på.
På norra väggen hänger Asige kyrkas finaste föremål, triumfkrucifixet från 1200-talet.
Före år 2001 fanns korset deponerat på Halmstads museum, men efter  restaurering och konservering har det nu kommit tillbaka till kyrkan.
Krucifixet är av 1200-talstyp, med törnekrona och krona.

Det finns mycket vackert att se och beundra i Asige kyrka, men kom och besök den inte bara som en historisk byggnad, utan kom och stäm in i lovsången till Guds ära
.

 

 

 

Cookies